Regels

Interne regels

Alleen spelers die correct zijn ingeschreven, aangemeld en het formulier hebben ondertekend mogen het terrein betreden.

Het team/personeel van Sniper Zone behoud het recht om zich op het (speel)terrein te begeven

Het team/personeel van Sniper Zone aanvaard geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid in het geval van diefstal op de parking of binnen zijn infrastructuur/terreinen.

Elke vorm van alcohol- of drugsmisbruik is strikt verboden. Het consumeren van alcohol of zelf (van huis) meegebrachte drank(en) is verboden binnen de terreinen en infrastructuur van Sniper Zone. Het non-respecteren van deze regel zal zorgen voor onmiddelijke uitsluiting van de activiteit(en) en de terreinen – zonder enige vorm van compensatie!

Het gebruik van eigen meegebrachte paintballs is STRIKT verboden. Het non-respecteren van deze regel zal voor onmiddelijke uitsluiting zorgen van de activiteiten, infrastructuur en terreinen – zonder enige vorm van compensatie!

De spelers verklaren het personeel en zijn handelingen te respecteren, alsook de andere spelers. (Geen beledigingen, pesterijen, onrespectvol gedrag, etc.)

De spelers verklaren de infrastructuur/terreinen van Sniper Zone te respecteren. (Geen schade/vandalisme, geen vuilnis/rotzooi achterlaten op terrein/velden/parking; Er staan legio vuilnisbakken verspreid voor u om er gebruik van te maken!)

De spelers dienen het geleverde materiaal door Sniper Zone te respecteren. Het materiaal wat u ter beschiking wordt gesteld, dient in dezelfde staat terug te keren. Elke vorm van beschadiging of verlies zal in rekening worden gebracht aan het adres van de persoon die de reservatie gemaakt heeft!

De spelers zullen zorg dragen voor de omgeving (natuur en gebouwen) door respect te dragen voor de buren, de wandelaars en de natuur… Wij vragen u tevens ook geen excessief lawaai te maken en zeer rustig en langzaam te rijden op de naburige wegen van en naar Sniper Zone!

Paintball is een mentaal- en fysiek zware activiteit met als consequentie dat de spelers verklaren in goede fysieke en morele gezondheid te verkeren om deel te nemen.

Ik autoriseer Sniper Zone om beeldmateriaal (foto’s en video’s) van mij te maken en dit beeldmateriaal te gebruiken naar hun wensen.

 

Veiligheidsvoorschriften en spelreglement

Het dragen van een masker is ten alle tijden verplicht ! NEEM NOOIT UW MASKER AF op de speelvelden, zelfs wanneer u geraakt bent! Het afnemen van het masker staat gelijk aan een zeer zware overtreding van de veiligheidsvoorschriften

Er mag niet worden geschoten op iemand binnen een afstand van 5 meter. Indien u te dicht bij elkaar bent, schiet dan niet. U kunt hierdoor uit het speelveld verwijdert worden. Enige vorm van fysiek contact is volledig uit den boze.

U bent geraakt wanneer u de impact van de paintball voelt of wanneer deze breekt op uw materiaal; “spray” waarbij u verf aantreft zonder stukjes van de shell (huls van paintball) telt niet.

Wanneer u geraakt bent roept u luid en duidelijk “out”, u houdt uw paintballmarker boven het hoofd en loopt naar de safety-uitgang, waar u achter de veiligheidsnetten (in de safety zone) uw masker mag afnemen.

Het is strikt verboden de bestaande obstakels en delen van het decor te beklimmen of te verplaatsen.

Het is verboden om buiten de speelvelden te treden met zijn/haar marker! Dit is enkel en alleen toegestaan wanneer expliciet vermeld door het personeel en wanneer de marker een ‘barrel plug/sock’ overheen de loop heeft zodat de marker onklaar is gemaakt.

Raap nooit paintballs op van de grond om opnieuw te gebruiken (dit zorgt voor beschadiging aan de marker).

Enig object wat niet op een paintballveld thuishoort is verboden op het speelveld. Er wordt een doos voorzien waarin u uw persoonlijke bezittingen kunt opbergen.

Indien er een fluitsignaal te horen is mag niemand meer met zijn/haar marker schieten.

Nooit mikken of schieten op een persoon in moeilijkheden.

 Ten alle tijden dienen de interventies van de arbiter of marshal te worden nagevolgd

Geen enkele vorm van nalatigheid met betrekking tot de veiligheidsregels wordt toegestaan! Ieder die deze veiligheidsvoorschriften en voorschriften van het personeel niet naleeft wordt inmiddelijk verwijdert vanuit het speelveld/terrein(en)/infrastructuur/activiteit – zonder enige compensatie.

 

Bijkomend:

– Ik verklaar de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben (oftewel in het bezit te zijn van een schriftelijke ouderlijke goedkeuring die ondertekend is door de ouder(s)/voogd).

– Ik verklaar de veiligheidsvoorschriften/briefing en algemene regels ter kennis te hebben genomen en deze te zullen respecteren en navolgen.

– Ik verklaar dat ik het huurmateriaal met respect en deugdelijkheid zal gebruiken. Tevens zorg zal dragen voor het behoud van natuur en de aan mij geboden materialen en infrastructuur conform deze overeenkomst.

– De Franstalige versie van dit document geldt als rechtsbindend aangezien dit een Nederlandse vertaling betreft. Deze originele versie is openbaar en kan tevens ingekeken worden.