Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de organisatie van activiteiten FFWD-production – SNIPER ZONE

1. Reservering:

Reserveringen kunnen alleen via e-mail of op onze website www.sniper-zone.be gemaakt worden. Als de activiteit plaatsvindt binnen 48 uur na de reservering, moet dit verplicht telefonisch gebeuren op +32 (0) 497 47 97 86. Als u liever iemand van onze diensten wenst te ontmoeten om uw programma te organiseren, is het mogelijk, maar enkel op afspraak. De boeking van de activiteit moet zo snel mogelijk plaatsvinden en is pas effectief na ontvangst van de betaling.

We vragen aan de organisator van de groep om ons het precies aantal deelnemers 5 werkdagen vóór de activiteit te geven om de verschillende operators te verwittigen. Op de dag van de activiteit, als het aantal deelnemers niet meer overeenkomt met wat werd gecommuniceerd, hebben we het recht om het bedrag van de verschillende interventies van de dag voor afwezigen te vragen.

Opmerkingen:

2. Voorshot

Het voorschot komt overeen met een % van de totale prijs van de activiteit, berekend op basis van het aantal deelnemers, meegedeeld door de verantwoordelijke van de groep. Dit voorschot moet betaald worden vóór de datum bepaald in de bevestigingsmail, mits een annulering van de activiteit. De verantwoordelijke die het saldo van de activiteit willen betalen, moeten ons per e-mail op de hoogte houden en de betaling doen één week vóór de datum van de activiteit (breng het bewijs van betaling mee de dag van de activiteit). In het geval van een reservering een week voor de dag van de activiteit, zal er geen betaling gevraagd worden. (Alleen een bevestiging per telefoon de dag voor de activiteit).

3. Betalingsvoorwaarden

Het saldo moet contant of via de Payconiq-smartphone-applicatie worden betaald door “een” groepsverantwoordelijke, op ons aankomstpunt bij aankomst, de dag zelf van de activiteit. Een totale betaling wordt gevraagd voor de groep.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:
– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 15% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

4. Annulering van een dag en / of interventie (s)

In geval van annulering binnen 15 werkdagen voorafgaand de activiteit, behouden wij ons het recht om het volledige bedrag van de betaling te houden als compensatie. Annulering van de activiteit is verplicht per e-mail.

In het geval dat de groep de activiteit niet annuleert en niet op de geplande datum en tijd aanwezig is, zijn wij verplicht om de volledige betaling te bewaren en het saldo te factureren aan de organisator, als compensatie.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:
– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 15% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

Als er geen betaling is gedaan (want reservering binnen 48 uur vóór de activiteit), zou de hele activiteit aan de organisator worden gefactureerd als compensatie.

In geval van natuurrampen of sociale calamiteiten, beslissingen van de autoriteiten (regering, gemeente,…), natuurramp, waardoor we uw reservering moeten annuleren. De aanbetaling kan niet worden terugbetaald, maar goed worden uitgesteld in de vorm van een tegoed voor een volgend bezoek.

Bij terugbetaling, die noodzakelijkerwijs worden omgezet in een waardebon! Er wordt 5% administratiekosten ingehouden op het bedrag van de aanbetaling!

Als het aantal deelnemers kleiner is dan het gereserveerde aantal en u ons meer dan twee werkdagen vóór de datum van de activiteit op de hoogte brengt, worden de behandelingskosten van 2,5 euro per ontbrekende speler toegevoegd aan het totale groepssaldo!
Indien 20% of meer van de geboekte deelnemers afwezig zijn, zonder dat wij 2 dagen voor de activiteit op de hoogte zijn gebracht, wordt een administratiekost van 10 € per afwezige speler aangerekend in het groepstotaal.

Als het aantal deelnemers op de dag van de activiteit kleiner is dan het gereserveerde aantal  en u ons niet twee werkdagen voor de datum van de activiteit niet op de hoogte brengt, worden alle activiteitspakketten voor afwezigen gefactureerd * zonder korting!

* Voor paintball worden de balletjes van de afwezigen verdeeld over de aanwezige spelers!

5. Kortingen

Kortingen met meer dan 25 deelnemers kunnen kortingen gegeven worden op formules, onder bepaalde voorwaarden. Andere kortingen of cadeaubonnen kunnen aan een groep worden toegekend, naar volgens appreciatie van het management van FFWD Production SPRL.
Volgens verschillende overeenkomsten met verschillende partners worden kortingen automatisch gegeven op presentatie van documenten, kaarten … Alle kortingen die worden gegeven door FFWD Production BVBA kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.

 

De plaats van rechtsmacht voor eventuele geschillen tussen de klant en ons is Verviers, onverminderd de plaats van oprichting of uitvoering van de overeenkomst.

De referentietaal voor het beslechten van eventuele geschillen is het Frans.