Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de organisatie van activiteiten FFWD-production – SNIPER ZONE

1. Reservering:

Reserveringen kunnen alleen via e-mail of op onze website www.sniper-zone.be gemaakt worden. Als de activiteit plaatsvindt binnen 48 uur na de reservering, moet dit verplicht telefonisch gebeuren op +32 (0) 497 47 97 86. Als u liever iemand van onze diensten wenst te ontmoeten om uw programma te organiseren, is het mogelijk, maar enkel op afspraak. De boeking van de activiteit moet zo snel mogelijk plaatsvinden en is pas effectief na ontvangst van de betaling.

We vragen aan de organisator van de groep om ons het precies aantal deelnemers 5 werkdagen vóór de activiteit te geven om de verschillende operators te verwittigen. Op de dag van de activiteit, als het aantal deelnemers niet meer overeenkomt met wat werd gecommuniceerd, hebben we het recht om het bedrag van de verschillende interventies van de dag voor afwezigen te vragen.

Opmerkingen:

2. Voorshot

Het voorschot komt overeen met 40% van de totale prijs van de activiteit, berekend op basis van het aantal deelnemers, meegedeeld door de verantwoordelijke van de groep. Dit voorschot moet betaald worden vóór de datum bepaald in de bevestigingsmail, mits een annulering van de activiteit. De verantwoordelijke die het saldo van de activiteit willen betalen, moeten ons per e-mail op de hoogte houden en de betaling doen één week vóór de datum van de activiteit (breng het bewijs van betaling mee de dag van de activiteit). In het geval van een reservering een week voor de dag van de activiteit, zal er geen betaling gevraagd worden. (Alleen een bevestiging per telefoon de dag voor de activiteit).

3. Betalingsvoorwaarden

Het saldo moet contant of via de Payconiq-smartphone-applicatie worden betaald door “een” groepsverantwoordelijke, op ons aankomstpunt bij aankomst, de dag zelf van de activiteit. Een totale betaling wordt gevraagd voor de groep.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:
– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 12% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

4. Annulering van een dag en / of interventie (s)

In geval van annulering binnen 15 werkdagen voorafgaand de activiteit, behouden wij ons het recht om het volledige bedrag van de betaling te houden als compensatie. Annulering van de activiteit is verplicht per e-mail.

In het geval dat de groep de activiteit niet annuleert en niet op de geplande datum en tijd aanwezig is, zijn wij verplicht om de volledige betaling te bewaren en het saldo te factureren aan de organisator, als compensatie.

Al onze facturen zijn direct betaald te worden. Niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling toegepast:
– een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50€ ;
– nalatigheidsrente van 12% per jaar;
– (administratiekosten 12,50 €).

Als er geen betaling is gedaan (want reservering binnen 48 uur vóór de activiteit), zou de hele activiteit aan de organisator worden gefactureerd als compensatie.

In geval van natuurrampen of sociale calamiteiten, beslissingen van de autoriteiten (regering, gemeente,…), natuurramp, waardoor we uw reservering moeten annuleren. De aanbetaling kan niet worden terugbetaald, maar goed worden uitgesteld in de vorm van een tegoed voor een volgend bezoek.

Bij terugbetaling, die noodzakelijkerwijs worden omgezet in een waardebon! Er wordt 5% administratiekosten ingehouden op het bedrag van de aanbetaling!

5. Kortingen

Kortingen met meer dan 25 deelnemers kunnen kortingen gegeven worden op formules, onder bepaalde voorwaarden. Andere kortingen of cadeaubonnen kunnen aan een groep worden toegekend, naar volgens appreciatie van het management van FFWD Production SPRL.
Volgens verschillende overeenkomsten met verschillende partners worden kortingen automatisch gegeven op presentatie van documenten, kaarten … Alle kortingen die worden gegeven door FFWD Production BVBA kunnen niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.

6. Interne regels

 1. Alleen spelers die correct zijn ingeschreven, aangemeld en het formulier hebben ondertekend mogen het terrein betreden.
 2. Het team/personeel van Sniper Zone behoud het recht om zich op het (speel)terrein te begeven
 3. Het team/personeel van Sniper Zone aanvaard geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid in het geval van diefstal op de parking of binnen zijn infrastructuur/terreinen.
 4. Elke vorm van alcohol- of drugsmisbruik is strikt verboden. Het consumeren van alcohol of zelf (van huis) meegebrachte drank(en) is verboden binnen de terreinen en infrastructuur van Sniper Zone. Het non-respecteren van deze regel zal zorgen voor onmiddelijke uitsluiting van de activiteit(en) en de terreinen – zonder enige vorm van compensatie!
 5. Het gebruik van eigen meegebrachte paintballs is STRIKT verboden. Het non-respecteren van deze regel zal voor onmiddelijke uitsluiting zorgen van de activiteiten, infrastructuur en terreinen – zonder enige vorm van compensatie!
 6. De spelers verklaren het personeel en zijn handelingen te respecteren, alsook de andere spelers. (Geen beledigingen, pesterijen, onrespectvol gedrag, etc.)
 7. De spelers verklaren de infrastructuur/terreinen van Sniper Zone te respecteren. (Geen schade/vandalisme, geen vuilnis/rotzooi achterlaten op terrein/velden/parking; Er staan legio vuilnisbakken verspreid voor u om er gebruik van te maken!)
 8. De spelers dienen het geleverde materiaal door Sniper Zone te respecteren. Het materiaal wat u ter beschiking wordt gesteld, dient in dezelfde staat terug te keren. Elke vorm van beschadiging of verlies zal in rekening worden gebracht aan het adres van de persoon die de reservatie gemaakt heeft!
 9. De spelers zullen zorg dragen voor de omgeving (natuur en gebouwen) door respect te dragen voor de buren, de wandelaars en de natuur… Wij vragen u tevens ook geen excessief lawaai te maken en zeer rustig en langzaam te rijden op de naburige wegen van en naar Sniper Zone!
 10. Paintball is een mentaal- en fysiek zware activiteit met als consequentie dat de spelers verklaren in goede fysieke en morele gezondheid te verkeren om deel te nemen.
 11. Ik autoriseer Sniper Zone om beeldmateriaal (foto’s en video’s) van mij te maken en dit beeldmateriaal te gebruiken naar hun wensen.

7. Veiligheidsvoorschriften en spelreglement

 1. Het dragen van een masker is ten alle tijden verplicht ! NEEM NOOIT UW MASKER AF op de speelvelden, zelfs wanneer u geraakt bent! Het afnemen van het masker staat gelijk aan een zeer zware overtreding van de veiligheidsvoorschriften
 2. Er mag niet worden geschoten op iemand binnen een afstand van 5 meter. Indien u te dicht bij elkaar bent, schiet dan niet. U kunt hierdoor uit het speelveld verwijdert worden. Enige vorm van fysiek contact is volledig uit den boze.
 3. U bent geraakt wanneer u de impact van de paintball voelt of wanneer deze breekt op uw materiaal; “spray” waarbij u verf aantreft zonder stukjes van de shell (huls van paintball) telt niet.
 4. Wanneer u geraakt bent roept u luid en duidelijk “out”, u houdt uw paintballmarker boven het hoofd en loopt naar de safety-uitgang, waar u achter de veiligheidsnetten (in de safety zone) uw masker mag afnemen.
 5. Het is strikt verboden de bestaande obstakels en delen van het decor te beklimmen of te verplaatsen.
 6. Het is verboden om buiten de speelvelden te treden met zijn/haar marker! Dit is enkel en alleen toegestaan wanneer expliciet vermeld door het personeel en wanneer de marker een ‘barrel plug/sock’ overheen de loop heeft zodat de marker onklaar is gemaakt.
 7. Raap nooit paintballs op van de grond om opnieuw te gebruiken (dit zorgt voor beschadiging aan de marker).
 8. Enig object wat niet op een paintballveld thuishoort is verboden op het speelveld. Er wordt een doos voorzien waarin u uw persoonlijke bezittingen kunt opbergen. 25 Indien er een fluitsignaal te horen is mag niemand meer met zijn/haar marker schieten.
 9. Nooit mikken of schieten op een persoon in moeilijkheden.
 10. Ten alle tijden dienen de interventies van de arbiter of marshal te worden nagevolgd Geen enkele vorm van nalatigheid met betrekking tot de veiligheidsregels wordt toegestaan! Ieder die deze veiligheidsvoorschriften en voorschriften van het personeel niet naleeft wordt inmiddelijk verwijdert vanuit het speelveld/terrein(en)/infrastructuur/activiteit – zonder enige compensatie.

Bijkomend: